Läraravtryck

#reflektion kring #minimålsamtal #visiblelearning #synligtlärande

På min egen Lära för livet blogg finns två inlägg om minimålsamtal som jag hållit med mina tvåor i matematik.  Har du inte redan läst dem finns de sist här i inlägget. Nu är det dags att reflektera kring varför det faktiskt lyckades.

Jag har kommit tidigare arbetat med samma metod med mindre lyckat resultat. De saker jag gjort samma tidigare var att eleverna fört in resultatet i en tabell och fått tänka kring hur de ska träna för att lyckas bättre nästa gång. Nu lade jag till att de fick visualisera och markera den målbild de har. De flesta markerade ju alla rätt eftersom det är det vi strävar efter men några gjord riktigt realistiska och välgrundade bedömningar. Jag flyttade också samtalet till veckan innan nästa provtillfälle i stället för att göra detta när vi för in resultaten.

Precis häri ligger nycklarna tror jag. Eleverna fick syn på, rent visuellt, målbilden och den var aktuell tidsmässig när tester gjordes. De fick också en rimlig chans att öva i NOMP vilket är mycket mera tilltalande än de digitala resurser jag arbetat med tidigare.

Jag ska absolut förkovra mig mer  i Hatties och Nottinghams om Visible learning (Synligt lärande) för att kunna ge eleverna konkreta bilder av vart de är på väg och ge dem känslan att de har makten att förändra och förbättra resultaten genom hårt arbete. Två böcker som dessutom väckte mitt intresse på bokmässan i helgen.

2014-09-27 11.10.24 2014-09-27 11.10.04

 

 

24/9

Inspirerades av Fröken Anns statusuppdatering igår. Jag hade redan planerat att ha samtal med mina 48 tvåor idag men nu fick samtalen ett namn – minimålsamtal.

Skärmdump 2014-09-24 15.04.21

På fredag ska eleverna göra AG1 för andra gången. Det är ett matematiktest ur Diamant som ni hittar här http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-bedomningsstod/grundskoleutbildning/bedomning-i-arskurs-4-6/bedomningsstod/matematik/diamant-1.196205 Testet görs under 4 minuter och målet är att eleverna ska klara alla uppgifter på den tiden. Talområdet är 0-10 och räknesätten addition och subtraktion. Jag var ytterst tveksam i början till att testa så unga elever på tid, men det har visat sig att de klarar det bra om vi hela tiden jämför bara med det egna resultatet. För att detta ska bli synligt och tydligt har vi idag funderat på hur vi vill att resultatet på fredagens test ska se ut.

2014-09-24 15.11.51

Alla elever har idag fått ett diagram där deras resultat från förra veckan är markerat med blå penna. De fick fundera över en realistisk målsättning till fredag som de markerar med grön penna. På måndag när testerna är rättade ritar vi in en blå markering för testets resultat och en ny grön prick för nästa målsättning.

Den 5/9 var klassens snitt 15,7 rätt. Jag hoppas det ökar mycket på fredag!

26/9

Jag kan glatt konstatera att minimålsamtalen bar frukt. Elevernas resultat ökade på AG1-testet från 15,7 till 21,5 på tre veckor. Enligt min uträkning är effektökningen 0,71 om jag räknat som Hattie.

Nu tar jag helg!

Märkta på:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


%d bloggare gillar detta: