Läraravtryck

Lite mer mattetankar

2006 fick vi en Läs- och skrivplan i vår kommun. Den blev klar i juni och sedan började alla skolor i kommunen att använda den från och med ht-06. Målet med den är

att tidigt kunna ge alla våra elever en god och positiv start i den livslånga läs- och skrivutvecklingsprocessen. Det är viktigt att kontinuerligt höja kunskapsnivån i läsning och skrivning hos alla elever, inte att förglömma dem som redan är skickliga läsare. En övergripande målsättning är även att i undervisningen medvetandegöra och eftersträva ett vidgat språk- och textbegrepp, som innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder, avlyssning, film och video.

Den innehåller punkter hur vi ska jobba förebyggande i de olika åk från F-klass till gymnasiet, vilka olika kartläggningar som ska göras och när, samt  när man ska göra åtgärder. Det är väldigt bra att ha en gemensam bas för hela kommunen. Vår kommun är ju inte så stor så det fungerar bra. Lätt att jämföra och kunna diskutera med lärarna på de andra skolorna.

Redan när denna kom efterfrågade jag när en liknande gemensam plan för matematiken skulle komma, men fick inget svar. Har ställt frågan många gånger efter det och vi har fortfarande ingen gemensam matematikplan i kommunen och nu är det 2014. Det är 8 år sedan den andra gjordes, 8 år! De svar som jag fått under åren är att det varit svårt att hitta de som kunde göra den som haft matematik som ”sitt ämne”. När det varit på gång så har de personerna bytt tjänster/kommun. Däremot har vi och har haft många duktiga specialpedagoger när det gäller läs- och skriv och jag tror att det är tack vare att de drev på som läs- och skrivplanen kom till. Mina tankar går då till matematikämnet överhuvudtaget. Är det lika bland oss lärare att många är bra och säkra på hur man ska jobba med läs- och skriv men inte med matematiken? Är det en orsak till att det skrivs så mycket om just matten nu att vi inte lyckats så bra i skolan?

Kan det höra ihop med att det inte finns lika många behöriga matematiklärare som det finns i svenska? Tycker att det är väldigt många år sedan nu som lärare började släppa färdiga läromedel i svenska och börja våga sig utanför ”boken”, men när det gäller matten tror jag att det är alldeles för många fortfarande som följer matteboken sida efter sida och vågar inte lita på sin egen kunskap. Man är rädd att man ska missa något då det är så många moment. Vi har ju en bok som vi ska följa och det är Lgr 11, det står ju väldigt tydligt vad vi ska jobba med och vad eleverna ska kunna. Jag tycker att det är jättebra att Skolverkets matematiklyft har kommit igång, skulle vi ha haft för många år sedan.

Nu våren 2014 är det i alla fall på gång med en matematikplan här i kommunen, äntligen. Vi är tre pedagoger tillsammans med en rektor som nu ska försöka få ihop den. Tänket är att den ska ha samma upplägg som läs- och skrivplanen så pedagogerna känner igen sig. Däremot tror vi att vi måste göra en till del just i matematikplanen och det är hur/vad gör man när en elev inte klarar det som är tänkt. Vi kan inte skriva som i läs- och skrivplanen t.ex. ”Låga klassresultat tränas inom klassens ram” då det är många som inte vet hur de ska gå vidare och träna inom klassens ram. Har man jobbat med boken och det inte räcker, vad gör man då? Tränar lite mer på samma sak? Det är ju så otroligt viktigt att få den grundläggande förståelsen. Vi tror att vi behöver tipsa om hur man kan jobba vidare och med vad för att hjälpa de pedagoger som inte känner sig säkra samt även för att vi har så mycket vi ska hinna med och då kan det underlätta att få tips utan att behöva leta efter allt själv.

Det ska bli otroligt spännande att se var vi hamnar för nu har vi precis startat igång arbetet. En annan intressant aspekt är att när man frågar runt i olika kommuner så ser det lika ut som i vår kommun, att det finns planer för läs- och skriv men inte för matematiken. Dessutom finns det väldigt mycket screeningmaterial för svenskan men knappt något för matematiken.

/Ullis

 

 

Märkta på:,

En tanke på “Lite mer mattetankar

  1. Mildred

    September 11, 20n&&1bsp;2nbsp;11:55 am by brooklyn Holy shit so the vita hack is live and apparently you need Monster Hunter Freedom Unite to do it. They say sonys been pulling it from stores. Good thing I have it on my vita already lol. 😉 Holy shit. SNES on vita here I come. 😛

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


%d bloggare gillar detta: