Läraravtryck

En matematiklektion med internationellt samarbete

Den skola som jag jobbar på har ett internationellt utbyte med en skola i Slovakien. Förra veckan besökte slovakiska elever och deras lärare vår skola. Eleverna går i motsvarande åk 9 och fick vara med på bl.a. en matematiklektion i min 9:a. Eftersom eleverna under läsåret arbetat med att lösa olika rika problem, jag planerar alltid in flera olika problem i arbetsområdena, tänkte jag att det skulle vara spännande att se hur de i smågrupper tillsammans med de slovakiska eleverna skulle lösa problemet Skaka hand  (978-91-47-01911-3    32 rika problem i matematik, Maria Larsson). Jag gjorde en engelsk översättning och anpassade problemet till antalet elever i klassrummet. Jag delade in eleverna i små grupper, läste igenom problemet och beskrev att de skulle samarbeta om lösningen, diskutera  och visa sina strategier och metoder genom att skriva/ rita gemensamt på ett A3-papper. Eleverna skulle dessutom hitta den generella formeln. Problemet lyder så här: You are with your friends at a party and everyone mingles and shaking hands with each other.

 

imageProblemet handlar om att räkna ut hur många handskakningar det totalt krävs för att alla ska hälsa på alla en gång. Dessutom ska man räkna ut hur många personer det är om det totala antalet handskakningar är 300. Mina elever har under året tränat på att se mönster i problem och att använda strategier som tydliggör dessa mönster. Problemet kan lösas med strategin att bilda ( skriva/rita) en aritmetisk talföljd och talpar( första och sista antalet, näst första och näst sista osv) som adderas.

Genom att skriva/rita en lösning så kan eleverna tydligt se att det bildas en summa som motsvarar antalet kompisar som skakar hand  multiplicerat med antalet kompisar minus 1 dividerat med 2, n(n-1)/2.  

Ex. 18 kompisar skakar hand med 18-1=17 kompisar dividerat med 2 totalt

18*(18-1)/2= 153 ggr

Det var  härligt att se hur eleverna direkt utan större språkliga svårigheter började diskutera hur de skulle lösa problemet, det blev tydligt att matematik är ett internationellt språk! Det blev tydligt att de slovakiska eleverna var tränade på algebra och de försökte hitta en generell formel utan att rita/skriva /hitta mönstret i problemet. Mina elever började istället skriva upp alla handskakningar som var och en skulle göra och ritade talpar, och några kom efter ett tag på hur man kunde skriva den generella formeln och beräkna hur många som totalt skakat hand 300 ggr. De slovakiska eleverna  var ivriga och försökte med den metod de lärt sig lösa det sista delproblemet med en andragradsekvation men trasslade in sig och fick inte fram en lösning. Tyvärr var de tvungna att avsluta utan att ha löst klart problemet men deras lärare  blev intresserade och fick med sig problemet att lösa när de kommit hem till Slovakien.

Problemlösning är en viktig utgångspunkt i undervisningen som ger eleverna möjlighet att diskutera och utveckla förståelse för olika matematiska begrepp och hur de hänger samman. Att låta eleverna enskilt och i samarbete med andra utveckla olika strategier och metoder ger en djupare förståelse för matematiska mönster och hur man kan lösa problem. Genom att arbeta med problemlösning så får eleverna även en förståelse för hur man kan använda algebra för att lösa problem. Jag hade önskat att vi haft längre tid för detta  internationella matematiksamarbete så att vi hade kunnat jämföra olika strategier och gemensamt tittat på hur problemet kan lösas på olika sätt men det får bli en annan gång 🙂

2 thoughts on “En matematiklektion med internationellt samarbete

  1. matematikingela inläggets författare

    Ja det var en annorlunda och positiv lektion! Funderar på hur man skulle kunna gå vidare och fortsätta kontakten via digital teknik och utbyta idéer om strategier, metoder och lösningar. Den digitala världen öppnar verkligen för ett nytt och utvidgat samarbete mellan elever 🙂

  2. ses1549

    Härligt! Vilken förmån att få besök på det sättet. Matte och kemi är underbara ämnen där det finns ett gemensamt internationellt språk precis som i zoologi, botanik och medicin. Måste vara härligt för eleverna att upptäcka den dimensionen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


%d bloggare gillar detta: