Läraravtryck

Elevledda utvecklingssamtal

Blev uppringd av en reporter på en tidning idag som ville intervjua mig om elevledda utvecklingssamtal. Hon hade tydligen googlat och då kom det jag skrivit om elevledda samtal på min hemsida upp först.

Har i ca 8 års tid haft elevledda utvecklingssamtal med mina elever i åk 1-3 och jag måste bara säga att det är en av de bästa saker jag gjort under min 25 år som lärare. Reportern hade skrivit om det för ett antal år sedan och då var det inte alls så vanligt. Jag hoppas och tror att det idag är mer vanligt att man har den formen av utvecklingssamtal än det var då. Att få eleverna delaktiga i sitt lärande är en självklarhet för mig och då är en del utvecklingssamtalet.

Innan samtalet fyller alla elever i en checklista där de svarar på olika frågor. Denna checklista är till som stöd när vi sedan har samtalet. Frågorna handlar både om hur de trivs och om jobbet i skolan. Det kan vara frågor som vad är du bra på, vad behöver du träna mer på och vad har du lärt dig sedan förra samtalet. Innan samtalet får eleverna också fundera ut vad de vill ha för utvecklingsmål. Denna checklista reviderar vi varje läsår.

Jag har haft elever i åk 1-3 som gjort detta galant. Jag brukar få hjälpa de elever som inte kommit igång att skriva. Det är vanligast ht i åk 1 sedan fixar de mer och mer för varje termin.

Efter att checklistan är klar diskuterar jag med varje elev inför samtalet utifrån den. Jag kan då ställa olika frågor och diskutera utifrån det eleven skrivit. Vi tittar vad det står i Lgr 11 och kollar av med det de tänkt ha som sina utvecklingsmål. Detta har de också kunnat göra själva genom att titta på kunskapsväggen. Under förra läsåret började de också ha med olika förmågor från The Big 5.

De har även sin målbok till hjälp där de har alla planeringar med matriser samt tidigare utvecklingsmål.

Hemma förbereder sig eleven och föräldrarna genom att läsa igenom alla omdömen som ligger på Infomentor. Eftersom samtalet ligger i början av terminen blir det de omdömen som är skrivna i slutet på terminen innan som ligger som grund.

Vid själva samtalet är det eleven som är i centrum och pratar mest. Föräldrarna och jag som lärare ställer frågor om det är saker som vi undrar mer om. Eleven följer checklistan så att det blir som en dagordning. Jag är sekreterare under samtalet och skriver IUP:n direkt på datorn i Infomentor. Detta har varit bra tycker jag för då blir det mer eleven och föräldrarna som får vara i centrum, och jag kommer lite på sidan av. En av de första punkterna på checklistan är att utvärdera förra IUP:n. Vi tittar då igenom och utvärderar och ser om det är något vi behöver ta med på den nya IUP:n. Eleverna har också fått förbereda sig med att plocka fram det de vill visa.

Under terminens gång jobbar vi sedan med målen som eleverna har i sin IUP på olika sätt. Dels så kommer de med i de vanliga planeringarna jag gör men vi har också haft en ”målbokstimme” varje vecka. Då har eleverna möjlighet att välja utifrån sina uppsatta mål och jobba med det. Det är viktigt att ha dialog med eleverna under hela terminen om deras lärande och utveckling. För att synliggöra vad de gör på dessa lektioner får de utvärdera dem i form av att skriva vad de har tränat på för mål och hur de har tränat.

Det finns lite mer att läsa i ett längre inlägg om hur jag jobbar här.

Jag har inga elever detta läsår då jag har ett vikariat som specialpedagog. När jag återgår att ha elever kommer detta tänk att vara en självklarhet.

/Ullis

En tanke på “Elevledda utvecklingssamtal

  1. Pingback: ELEVLEDDA UTVECKLINGSSAMTAL | Pearltrees

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


%d bloggare gillar detta: